1
Điện thoại: 0902903129
Người đại diện: VŨ ĐÌNH QUYÊN
Mã số thuế: 0315623907
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KENSHIP

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương