1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẤT VIỆT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

0128 : Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

Ngành nghề kinh doanh:

– 0119: Trồng cây hàng năm khác
– 0121: Trồng cây ăn quả
– 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
– 0129: Trồng cây lâu năm khác
– 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
– 0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
– 0164: Xử lý hạt giống để nhân giống
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
+ Chi tiết: chế biến và bảo quản rau quả (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống)
– 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
+ Chi tiết: Sản xuất, chế biến bột ngũ cốc
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghiệp: cà phê chế biến – Sản xuất các loại chè, bột sữa ca cao
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
+ Chi tiết: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; hoa và cây; động vật sống; thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; rau, quả (không hoạt động tại trụ sở)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TPHCM về phê duyệt kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. HCM)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI