1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0965346456
Người đại diện: Nguyễn Thị Thương
Mã số thuế: 3703062252
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LAN PHƯƠNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại