1
Điện thoại: 0818276288
Người đại diện: LÊ MINH SƠN
Mã số thuế: 1301072507
Ngành nghề chính: Chăn nuôi khác
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ PHÚ NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chăn nuôi khác