1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY BẢO NGỌC
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1512 : Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

Ngành nghề kinh doanh:

– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1512: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI