1
Điện thoại: 0905201404
Người đại diện: LÊ THANH TÙNG
Mã số thuế: 4101538137
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN TÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa