1
Người đại diện: CHÂU THÁI SƠN
Mã số thuế: 0315662582
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGK GIA PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ