1
Điện thoại: 0394180853
Người đại diện: NGUYỄN DŨNG CƯỜNG
Mã số thuế: 1101964186
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NGUYỄN MỸ NGỌC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa hàng không