1
Người đại diện: NGUYỄN QUANG ANH
Mã số thuế: 0315604904
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HÒN NGỌC

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động