1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: BÙI HỮU NAM
Mã số thuế: 0315524134
Ngành nghề chính: Hoạt động nhiếp ảnh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NHIẾP ẢNH PHÚC NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động hậu kỳ
  • Hoạt động nhiếp ảnh
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình