1
Điện thoại: 0909491063
Người đại diện: NGÔ THỊ HẰNG
Mã số thuế: 0316386906
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ P.A.H

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động