1
Người đại diện: NGUYỄN THANH TOÀN
Mã số thuế: 0315556601
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO KIM TRÚC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Quảng cáo
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại