1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: Trần Thị Thùy
Mã số thuế: 2802820755
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày cấp: 23/12/2019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH THÙY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi lợn
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xử lý hạt giống để nhân giống