1
Điện thoại: 0913429667
Người đại diện: CHÂU THỊ CHÍN
Mã số thuế: 4101530000
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỆ NHẤT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại