1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÂN ANH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn rau, củ, quả (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế. Bán buôn khẩu trang y tế, khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn các loại. Bán buôn gel rửa tay, nước rửa tay kháng khuẩn các loại. Bán buôn găng tay y tế, quần áo bảo hộ, nón bảo hộ, găng tay bảo hộ. (trừ dược phẩm)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy y tế.
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (trừ kinh doanh vàng miếng)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty đang kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI