1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG TẤT THẮNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4791 : Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Ngành nghề kinh doanh:

– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn , vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội
– 7310: Quảng cáo
+ Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế website, đồ họa máy tính;
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh);
– Ngành nghề chưa có mã: « Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều điện »

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI