1
Điện thoại: 0708676888
Người đại diện: LÊ THỊ PHỤNG
Mã số thuế: 0315650234
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GLOBAL AN TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Phá dỡ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở