1
Điện thoại: 0931646437
Người đại diện: LÊ THỊ THU HƯỜNG
Mã số thuế: 6001740470
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG TRƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất điện
  • Truyền tải và phân phối điện
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác