1
Người đại diện: NGUYỄN TẤN NGUYÊN
Mã số thuế: 0316329908
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KIM HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa