1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Hoàng Thanh Hoa
Mã số thuế: 0316237622
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 16/04/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU O.S TRADE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc