1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN TẢI MIỀN NAM
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4512: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống). Bán buôn thùng container.
– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
+ Chi tiết: Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: Xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp- nông nghiệp – phụ gia thực phẩm ( không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn văn phòng phẩm; Bán buôn nhựa, nhựa PE, mút, xốp; bán buôn phế liệu, bán buôn phế liệu nhôm
– 4730: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
– 4911: Vận tải hành khách đường sắt
– 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt
– 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– 5021: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: cho thuê xe du lịch

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI