1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: PHẠM ĐÌNH TRINH
Mã số thuế: 2802583631
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÌNH TRINH