1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: 02583513613
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
Mã số thuế: 4201836828
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 28/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH HỒNG ÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động