1
Người đại diện: Lê Khắc Thắng
Mã số thuế: 2802585452
Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Thương Mại Đức Thuận Lê Lai

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
  • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
  • Khai thác cát, sỏi
  • Khai thác đá
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Khai thác đất sét
  • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  • Khai thác muối
  • Khai thác và thu gom than bùn