1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 0973033662
Người đại diện: LÊ THỊ DIỆU HIỀN
Mã số thuế: 1602093564
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ QUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa