1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG BAN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 1311: Sản xuất sợi
– 1312: Sản xuất vải dệt thoi
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
+ Chi tiết: Thời trang, đồng phục công sở, đồng phục học sinh
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn hàng may mặc, thời trang; Bán buôn giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Đồ gia dụng, đồ điện, nước; Dụng cụ thể thao
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Máy móc thiết bị và phụ tùng máy dệt, may; Máy móc, thiết bị y tế; Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bông, xơ, sợi dệt, chỉ may; Phụ liệu dệt, may; Hóa chất cho ngành dệt may (trừ tồn trữ hóa chất) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI