1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0906908335
Người đại diện: LÂM THỊ THÙY DUYÊN
Mã số thuế: 0315429963
Ngành nghề chính: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN PHOTOCOPY MINH QUÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • In ấn
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác