1
Điện thoại: 0899210357
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÝ
Mã số thuế: 4001179004
Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ MÃ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Phá dỡ
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở