32
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)66820420;0902462366;0963005564;0914145529
Email: cokhi.bachnghe@gmail.com
Website: www.trungtamgiacongcokhi.com
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Bách Nghệ

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Bách Nghệ (gọi tắt là Bách Nghệ) được thành lập năm 2013 và chính thức phát triển thêm mảng thiết kế, chế tạo máy – sửa chữa và bảo dưỡng máy công và nông nghiệp.

Cơ Khí – Gia Công và Chế Tạo

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI