1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: 0912347583/0868458925
Người đại diện: ĐOÀN ÁI HỮU
Mã số thuế: 0601176199
Ngành nghề chính: Sản xuất đồ chơi, trò chơi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAN ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Sản xuất đồ chơi, trò chơi
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ