1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Đỗ Hỷ Tài
Mã số thuế: 0316228730
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/04/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHỰA BÌNH THANH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ