1
Điện thoại: 0986188625
Người đại diện: Trần Minh Triết
Mã số thuế: 1402150857
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN MINH TRIẾT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa