1
Điện thoại: 0904300058
Người đại diện: NGUYỄN THU TRANG
Mã số thuế: 0901046747
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PPF VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu