2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẬT LONG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, phụ liệu làm tóc; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu;
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị làm tóc; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phụ liệu ngành tóc; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
– 4690: Bán buôn tổng hợp
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4789: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
+ Chi tiết: phụ liệu làm tóc
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: đào tạo thợ làm tóc, làm đầu, gội đầu, massage, làm móng.
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI