1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02822200556
Người đại diện: TRẦN THỊ THY
Mã số thuế: 0315611073
Ngành nghề chính: Tái chế phế liệu
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAN FU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Tái chế phế liệu
  • Thu gom rác thải độc hại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại