1
Điện thoại: 0972613245
Người đại diện: HỒ SỸ HÙNG
Mã số thuế: 4101615670
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT CTS

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở