918
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Ecomax
Ecomax Water – Là Thương hiệu xử lý nước thuộc Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Ecomax.
Ecomax Water – Cung cấp giải pháp xử lý nước cấp, nước sinh hoạt phục vụ gia đình và Quy mô công nghiệp. Chúng tôi xây dựng phát triển các dòng sản phẩm chuyên về xử lý nước giếng khoan, xử lý nước mặt, nước ao hồ, cung cấp giải pháp lọc nước tổng sinh hoạt gia đình, Chung cư.

  • NƯỚC – THIẾT BỊ LỌC NƯỚC
  • NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI