1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: DƯƠNG THIẾT THẠCH
Mã số thuế: 3702725676
Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÀNH TIẾN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít