1
Người đại diện: LU RONGDIAN
Mã số thuế: 0315632098
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động tư vấn quản lý