1
Điện thoại: 0898790328
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG TÍN
Mã số thuế: 0317135359
Ngành nghề chính: Cổng thông tin
Ngày cấp: 20/01/2022
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  • Bán mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Cổng thông tin
  • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác