1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN VY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4641 : Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Ngành nghề kinh doanh:

– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
+ Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động, đồng phụ học sinh, đồng phục công sở, quần áo trẻ em, quần áo người lớn, khẩu trang, nón, giày, dép
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết:
– Bán buôn chăn ga gối đệm
– Bán buôn vải bảo hộ lao động
– Bán buôn quần áo bảo hộ lao động
– Bán buôn giầy dép bảo hộ lao động
– Bán buôn mũ, gang tay, khẩu trang bảo hộ lao động
– Bán buôn quần áo, giầy dép
– Buôn bán hàng bảo hộ lao động khác
– Bán buôn Quần áo bảo hộ lao động, kính, nón, giầy, khẩu trang, dây đai an toàn
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm từ len, vải, thêu, đan, may mặc, giầy dép
– 4789: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
+ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI