1
Người đại diện: Võ Hoàng Dũng
Mã số thuế: 0316529664
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN THỊNH PHÁT PETRO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hành khách đường bộ khác