1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0961889759
Người đại diện: Phạm Ngọc Trang
Mã số thuế: 0110012551
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT NGUYÊN SAN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • In ấn
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Sao chép bản ghi các loại