1
Điện thoại: 0978789291
Người đại diện: Lê Thị Thúy Nga
Mã số thuế: 5702116163
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO PHÚC TRAVEL

Danh mục ngành nghề:

 • Cơ sở lưu trú khác
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Đại lý du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa