1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0985299298
Người đại diện: ZHAO, CAIHUA
Mã số thuế: 0108612248
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 14/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAMAC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu