1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phan Duy Đức
Mã số thuế: 0316239073
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 15/04/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP QUANG THỊNH PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Lập trình máy vi tính
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác