168
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hương Dũng

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0201243764

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 02 năm 2012

1. Tên Công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hương Dũng

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Huong Dung service trading Limited company

Tên công ty viết tắt: HUONG DUNG SERTRACO

2. Địa chỉ trụ sở chính

Cửa hàng giao dịch: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh

– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng

– Bán buôn kim loại và quặng kim loại

– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe động cơ khác

– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

– Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

– Bán buôn đồ dung khác cho gia đình

4. Vốn điều lệ  : 800.000.000 đồng

Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng

5. Giám đốc Công ty

Họ và tên: Phạm Văn Chuẩn