1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: 0943784047
Người đại diện: Nguyễn Thị Đáp
Mã số thuế: 6001688446
Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢN GIA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Chăn nuôi khác
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây chè
 • Trồng cây có hạt chứa dầu
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây lấy sợi
 • Trồng cây mía
 • Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
 • Trồng lúa
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Xử lý hạt giống để nhân giống