1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02839201405
Người đại diện: LÊ HUY CHƯƠNG
Mã số thuế: 0315594075
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 28/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SORA MAKI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động