1
Người đại diện: TRỊNH THỊ HƯƠNG
Mã số thuế: 0316476821
Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác